Polityka prywatności

Start Polityka prywatności
Polityka prywatności Ochrona informacji dotyczących naszych klientów jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyś czuł się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy zakupie. Zgodnie z przepisami prawa mamy obowiązek poinformować Cię o najważniejszych kwestiach dotyczących tego, dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych, co z nimi robimy i jakie są Twoje uprawnienia. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, przysługujące Ci prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.   Administratorem danych jest: Rave Labs Lesław Blacha Joanna Juszczyk s.c. Al. Jerozolimskie 85 lok. 21 02-001 Warszawa NIP: 7011103262 REGON: 522915652   Cel przetwarzania
 • Podanie przez Ciebie danych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, ale jeżeli ich nie podasz nie możemy zagwarantować Ci zapisu na newsletter oraz możliwości zamówienia naszych produktów.
 • Rave Labs s.c. przetwarza dane osobowe klientów, w celu zapisania do newslettera i zakupu naszych produktów. Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:
– zapisu do newslettera – dokonania rozliczeń i zakupu naszych produktów. – kontaktu mailowego oraz telefonicznego służącego do dopełnienia wszelkich czynności organizacyjnych związanych z zakupem i zapisem na newsletter
 • Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o nowych produktach i promocjach (Jako nasz klient masz możliwość skorzystania z dodatkowych promocji na zakupy) wówczas Rave Labs s.c. przetwarza Twoje dane w celu przesyłania Ci własnych informacji
handlowych dotyczących na przykład aktualnych promocji na nasze produkty.   Rodzaj danych Rave Labs s.c. przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
 1. Zakupu suplementu: – imię i nazwisko
 • adres zamieszkania: – adres e-mail, – nr telefonu
 1. Zapisu na newsletter: – imię
 • adres email
 1. W przypadku uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje na inny rachunek bankowy niż ten z którego dokonano opłaty za kurs lub kiedy opłaty dokonano za pośrednictwem przekazu pocztowego – użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku.
  Podstawa prawna przetwarzania Podane dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119/1 z 04 maja 2016 r. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zapisanie się na na newsletter oraz dokonanie opłaty za nasze produkty. W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:
 1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę – bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że dane zostaną usunięte i nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 2. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Żądanie spowoduje, że dane zostaną usunięte i nie będą przez nas przetwarzane.
 3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje, że dane zostaną usunięte i nie będą przez nas przetwarzane.
 4. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. W każdej chwili możesz zażądać, abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe.
 6. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych.
Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.   Czas przechowywania danych osobowych Planujemy przetwarzać Twoje dane przez okres 5 lat.   Kontakt w sprawie danych osobowych Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:
 1. Wiadomości e-mail na adres: kontakt@after-rave.com
 2. Telefonicznie: 698-705-031
 1. listownie na adres: Rave Labs Lesław Blacha Joanna Juszczyk s.c. Al. Jerozolimskie 85 lok. 21 02-001 Warszawa
  Powierzenie przetwarzania danych Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa; Dane osobowe, które nam podasz mogą zostać przekazane do naszego prawnika lub informatyka, który zarządza stroną. Pragniemy Cię jednak zapewnić, że starannie weryfikujemy, czy każdy z tych podmiotów wdrożył stosowne zabezpieczenia, by Twoje dane były bezpieczne. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.   Informacje Handlowe Masz możliwość otrzymywania informacji o nowych produktach i promocjach, poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych. Poprzez kontakt telefoniczny i/lub mailowy poinformujemy Cię wtedy o naszych najnowszych ofertach i promocjach. Możesz w każdym czasie zrezygnować z korzystania z newslettera.