Co oznacza podział na narkotyki twarde i miękknie?

Dlaczego powstał ten podział?

👉 Potencjał uzależniający: Twarde, takie jak helena, koks i feta, są uznawane za bardziej uzależniające i niebezpieczne dla zdrowia użytkowników, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Miękkie dr@gi, jak zi🍀oł o mają mniejszy potencjał uzależniający i są uznawane za mniej szkodliwe.

👉 Polityka: Wprowadzenie tego podziału miało na celu lepsze zarządzanie polityką nar. oraz ukierunkowanie działań prewencyjnych i leczniczych. Polityki te miały na celu redukcję szkód społecznych i zdrowotnych poprzez bardziej restrykcyjne podejście do twardych dr@gów, jednocześnie stosując łagodniejsze regulacje wobec miękkich.

👉 Społeczne i kulturowe uwarunkowania: W niektórych krajach, takich jak Holandia, podział ten jest również częścią debaty o legalizacji i regulacji. Wprowadzenie rozróżnienia miało pomóc w zarządzaniu problemem nar. w sposób bardziej akceptowalny społecznie i efektywny.

⚠️UWAGA! To często powtarzany wszędzie błąd.

Dragi ani zi0ł_o nie są w Holandii legalne i nigdy nie były!

🤡W Polsce dodatkowo istnieje podział na IV grupy substancji i tu zaczyna się prawdziwy cyrk.🎪

Grupy te w dużym uproszczeniu miały z założenia dzielić substancje na te najgroźniejsze i najbardziej uzależniające (grupa I) i te substancje o niskim potencjale uzależniającym, stosowane w medycynie (Grupa IV-N).

_______

Suplementy poprawiające samopoczucie po imprezie i testy na substancje znajdziesz w naszym sklepie

www.after-rave.com

____

After Rave nie popiera używania żadnych nielegalnych substancji i uważamy, że powstrzymanie się od ich przyjmowania jest zawsze najbezpieczniejszym podejściem.

Wierzymy jednak, że dostarczanie dostępnych i dokładnych informacji w celu zmniejszenia szkód, które mogą wystąpić podczas użytkowania.